About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[TPHCM] Quản Lý Sản Xuất/Quản Lý Chất Lượng Biết Tiếng Nhật

Job level Manager
Salary $ 1.000 - 1.300 USD
Deadline to apply 06/12/2020
Industry Interpreter/ Translator , Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 14 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Iwasaki Electric Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Iwasaki Electric Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 14 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỜI GIAN (TIME)

$ Over 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Circle K Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Na No Phạm Gia

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Cty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MTV Nhà máy Công nghệ Sinh học và Thiết bị Y tế

$ Competitive

  • Ho Chi Minh