language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Lawrence S.Ting School (Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý)

[TPHCM] - Trưởng Phòng Công Tác Học Sinh

Trường THCS Và THPT Đinh Thiện Lý
Updated: 16/07/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

Tham mưu và giúp việc cho HĐQT và Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện các hoạt động có liên quan đến công tác phát triển kỹ năng, phẩm chất, nhân cách và hướng nghiệp đối với học sinh. Cụ thể:

1) Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động của học sinh

2) Chỉ đạo và tổ chức việc giáo dục nhân cách và các giá trị cốt lõi của nhà trường cho học sinh.

3) Chỉ đạo và tổ chức các chương trình mở rộng của nhà trường

4) Chỉ đạo và tổ chức công tác hướng nghiệp cho học sinh

5) Chỉ đạo và tổ chức công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và đưa rước học sinh

6) Chỉ đạo và tổ chức quản lý, chăm sóc và giáo dục học sinh nội trú

Job Requirement

1) Về trình độ:

- Trình độ Đại học sư phạm trở lên

- Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết thông thạo

- Am hiểu về giáo dục phổ thông, chương trình học và phương pháp giáo dục theo hướng hội nhập quốc tế.

2) Về năng lực:

- Có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt nhân viên

- Có năng lực lập kế hoạch, quản lý, tổ chức tốt công việc

- Có năng lực giải quyết vấn đề và các kỹ năng tương tác với học sinh

- Có khả năng hợp tác và phối hợp trong công việc.

3) Về thái độ:

- Thẳng thắn, tích cực trong suy nghĩ và hành động.

- Biết lắng nghe và thấu hiểu

- Luôn đặt lợi ích của tập thể lên trước lợi ích cá nhân

- Có khát vọng góp sức làm thay đổi bộ mặt giáo dục của Việt Nam

4) Về độ tuổi

Từ 35 đến 45 tuổi

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 35 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

Trường THCS Và THPT Đinh Thiện Lý

www.lsts.edu.vnCompany size: 100-499
Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý (Lawrence S. Ting School) được thành lập từ năm 2006 là dự án giáo dục đầy tâm huyết của của Công ty Liên doanh Phú Mỹ...Detail

Similar jobs

[TPHCM] - Trưởng Phòng Công Tác Học Sinh

Trường THCS Và THPT Đinh Thiện Lý

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts