About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

[Trà Vinh] Chuyên Viên Hoạch Đình Tài Chính kênh Ngân hàng Kiên Long - Huyện Càng Long

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,500,000 - 12,500,000 VND
Deadline to apply 13/01/2021
Industry Retail / Wholesale , Consulting , Real Estate

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Tra Vinh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Tra Vinh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Tra Vinh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Tra Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Vinh Long | Tra Vinh | Ben Tre

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Tra Vinh

Công Ty TNHH Thương Mại Dich vụ và Đầu tư Nhuận Tín

$ Competitive

  • Tra Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Tra Vinh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 23 Tr VND

  • Tra Vinh

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Tra Vinh