Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Wipro Unza Vietnam

Trade Admin (Temporary)

Wipro Unza Vietnam
Updated: 13/12/2018

Employment Information

Job Description

1. VAI TRÒ:

 • Phụ trách công việc liên quan đến tổng đài SMS brandname.
 • Hỗ trợ kiểm tra các chương trinh Trưng Bày (TB) & Cùng Thịnh Vượng (CTV)…
 • Hỗ trợ các công việc văn phòng của bộ phận.

2. NHIỆM VỤ CHÍNH:

 • Phụ trách công việc liên quan đến tổng đài SMS brandname:

- Kiểm tra danh sách Khách Hàng (KH) đúng & đủ đang tham gia TB

- Thông qua phần mềm SMS brandname để tiến hành nhắn tin báo kết quả cho khách hàng

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng.

 • Hỗ trợ kiểm tra các chương trinh TB & CTV

- Dựa trên danh sách khách hàng hàng tháng đang tham gia, gọi điện thoại để kiểm tra KH xem có tham gia, doanh số đúng & đủ cũng như đã nhận quà chưa.

- Hỗ trợ & phối hợp với các phòng ban để giải đáp thắc mắc của KH.

 • Hỗ trợ các công việc văn phòng của bộ phận

- Theo dõi và cập phát các công cụ hỗ trợ cho thị trường như POSM triển khai trên thị trường cũng như nhập liệu trên hệ thống

- Điện thoại kiểm tra danh sách nhân viên bán hàng

- Hỗ trợ cài đặt chương trinh Khuyến Mãi trên hệ thống Everest

- Đi thị trường thu thập thông tin đối thủ

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học; Nữ, tuổi từ 22 trở lên.
 • Có kỹ năng tin học văn phòng;
 • Xử lý tình huống linh họat, chủ động
 • Khả năng truyền đạt, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt.
 • Chịu áp lực tốt
 • Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

More Information

 • Job type : Part time

Company Overview

Wipro Unza Vietnam

http://wiprounzavncareer.com/viCompany size: 1.000-4.999
Wipro Unza is a subsidiary of Wipro Consumer Care & Lighting of Wipro Enterprise. Wipro Enterprises Limited is headquartered in Bangalore, India,...Detail

Trade Admin (Temporary)

Wipro Unza Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts