About us

Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Phượng Hoàng

Employment Information

Trade Marketing (Lương cao)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 16,000,000 - 22,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Marketing , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 5 Years

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Hà Nội Foods Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Phượng Hoàng

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIHAMARK

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Phượng Hoàng

$ 16 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi