language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

TRAINER/ NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO

Công Ty TNHH Việt Nam Samho
Updated: 09/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Triển khai các chương trình đào tạo (70%)
- Thực hiện các chương trình đào tạo theo kế hoạch hàng năm và hàng tháng của bộ phận.
- Thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
- Thực hiện đào tạo nhân viên và công nhân theo lịch của bộ phận.
- Thực hiện kiểm tra và theo sát các hoạt động sau đào tạo.

- Thực hiện đánh giá hoạt động đào tạo; đảm bảo các cấp bậc được cung cấp đào tạo theo đúng chương trình đào tạo.

2. Phát triển các chương trình đào tạo (15%)
- Phát triển nội dung các chương trình đào tạo theo định hướng và yêu cầu từ quản lý trực tiếp và trưởng phòng đào tạo.
- Chỉnh sửa, cập nhật và thay đổi nội dung các chương trình đào tạo theo yêu cầu của bộ phận.

3. Tổng hợp và phân tích đào tạo (15%)
- Báo cáo hoạt động đào tạo hàng tuần/ tháng.
- Thu thập và tổng hợp tất cả các tài liệu và dữ liệu của phòng theo tiêu chuẩn.
- Phân tích và phát triển đào tạo để cải tiến và đáp ứng nhu cầu khách hàng

Job Requirement

-  Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.
-  Có kiến thức và kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền đạt.
-  Không yêu cầu kinh nghiệm. Giao tiếp tiếng Anh và kỹ năng vi tính văn phòng tốt.
-  Phẩm chất: Cẩn thận, kiên nhẫn, cởi mở, thân thiện.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

http://vnsamho.comCompany size: 12,000
Samho Company, was established from the 1970s until now, is a company investing in various aspects, especially in manufacturing sports shoes of well-known...Detail

TRAINER/ NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts