language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Training Coordination Officer

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 15/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Mục tiêu:

 • Xây dựng, vận hành các công cụ quản lý đào tạo.
 • Quản lý hiệu quả thông tin học viên với các khóa đào tạo.
 • Đầu mối trong việc tương tác giữa phòng Đào Tạo với học viên và với các phòng ban công ty.

Nhiệm vụ chính:

 • Cải tiến và cập nhật dữ liệu để quản lý thông tin đào tạo bao gồm: thông tin học viên, các chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng sau đào tạo…
 • Sắp xếp lịch đào tạo cho các chuyên viên đào tạo.
 • Chịu trách nhiệm sắp xếp, tổ chức lớp học trước, trong và sau đào tạo bao gồm: gửi thư mời đào tạo, chuẩn bị phòng học, trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ đào tạo, gửi thông báo để học viên phản hồi sau đào tạo…
 • Định kì tổ chức các khóa đào tạo online và khóa đào tạo bắt buộc dành cho nhân viên.
 • Thực hiện thanh toán các chứng từ của Phòng Đào Tạo.
 • Thực hiện định kỳ hằng tháng các báo cáo phân tích cho quản lý.

Job Requirement

Trình độ:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý.

Kinh nghiệm:

 • Có  kinh nghiệm trong lĩnh vực điều phối hoạt động đào tạo là lợi thế.
 • Kinh nghiệm xử lý số liệu, báo cáo.

Kỹ năng:

 • Giỏi vi tính văn phòng (excel, powerpoint, word).
 • Kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ tốt.
 • Kỹ năng sắp xếp, tổ chức tốt.
 • Nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 23 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail

Training Coordination Officer

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts