language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

N KID Corporation

Training Executive

N KID Corporation
Updated: 17/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Triển khai các chương trình đào tạo (70%)

- Thực hiện các chương trình đào tạo theo kế hoạch hàng năm và hàng tháng của bộ phận.

- Thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

- Thực hiện đào tạo nhân viên và quản lý cho các dự án mới ở các tỉnh thành.

- Thực hiện kiểm tra và theo sát các hoạt động sau đào tạo tại trung tâm.

- Thực hiện đánh giá hoạt động đào tạo tại trung tâm. Đảm bảo các cấp bậc trong trung tâm được cung cấp đào tạo theo đúng chương trình đào tạo.

- Nhân sự có thể được luân chuyển giữa các mảng công việc trong nội bộ phòng đào tạo tùy theo nhu cầu công ty .

2. Phát triển các chương trình đào tạo (15%)

- Phát triển nội dung các chương trình đào tạo theo định hướng và yêu cầu từ quản lý trực tiếp và trưởng phòng đào tạo.

- Chỉnh sửa, cập nhật và thay đổi nội dung các chương trình đào tạo theo yêu cầu của bộ phận.

3. Tổng hợp và phân tích đào tạo (15%)

- Lên kế hoạch cá nhân hàng tháng.

- Tổng hợp tất cả các báo cáo hàng tuần về đào tạo và lịch đào tạo.

- Theo dõi các báo cáo hàng tháng về đánh giá kết quả đào tạo.

- Thu thập và tổng hợp tất cả các tài liệu và dữ liệu của phòng theo tiêu chuẩn.

- Phân tích và phát triển đào tạo để cải tiến dịch vụ khách hàng

Job Requirement

-  Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học. Có kiến thức và kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền đạt.

-  Kỹ năng: soạn thảo văn bản, slide trình chiếu, internet, giao tiếp, thuyết trình.

-  Kinh nghiệm: tối thiều 2 năm kinh nghiệm ở các ngành, lĩnh vực liên quan

-  Phẩm chất: Cẩn thận, kiên nhẫn, cởi mở, thân thiện.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

N KID Corporation

www.nkidcorp.comCompany size: 2500
N KID Group (www.nkidgroup.com) specializes in the kid lifestyle industry in Vietnam, with operations across various business verticals including: Kid...Detail

People who applied to this job also applied to:

Training Executive

N KID Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts