language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Training System Development Specialist (Front-end)

FE CREDIT
Updated: 09/04/2020

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: IT - Software

  Deadline to apply: 30/04/2020

 • Job level:

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tạo tài khoản / mật khẩu người dùng cho người dùng đủ điều kiện và tiến hành ủy quyền người dùng

Create user account / password for qualified users and proceed user authorization

 • Thiết kế giao diện cho các bài học trực tuyến (trên web + mobile) thông qua cắt HTML, CSS từ file PSD, AI

Design e-learning interface (website + mobile app) through cut HTML, CSS from PSD, AI file

 • Thiết kế hình ảnh động tạo tương tác người dùng giúp cho bài học trực quan và hấp dẫn

Design animation to interact with users in order to support online learning more attractive

 • Làm việc với giải pháp đào tạo để được tư vấn kỹ thuật trong quy trình liên quan trực tuyến

Work with training solution for technical advice in online relevant process

 • Cập nhật, sửa chữa, sửa đổi và cải thiện các hệ thống hiện có & các ứng dụng chung

Update, repair, modify and improve existing systems & generic applications

 • Làm phong phú tài nguyên học tập trực tuyến theo yêu cầu

Enrich online learning resource upon request

 • Báo cáo các hoạt động và tình trạng học tập trực tuyến

Report online learning activities and status

 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi Quản lí

Other tasks assigned by Manager

Job Requirement

• Kinh nghiệm tối thiểu 2 - 3 năm ở vị trí  liên quan (Lập trình, Hệ thống)
At least  2 - 3 year’s  relevant experience (Developer, System)
• Có nền tảng và kinh nghiệm phát triển CNTT là một lợi thế
IT developer background and working experience is a plus
• Khả năng sử dụng tốt HTML, CSS, Javascript, Nodejs và các công cụ thiết kế (Photoshop, Adobe)
Familiar with design tools (Photoshop, Adobe) and good at HTML, CSS, Javascript, Nodejs, etc.
• Kinh nghiệm lập trinh (ngôn ngữ PHP/ Java) và sử dụng tốt các framework 
Experience with programming language in PHP/ Java and good at framwork
• Kỹ năng giao tiếp tốt bằng lời và văn bản
Good in both verbal & written communication
• Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt
Good at Planning & Time Management
• Thành thạo Microsoft Office
Proficiency in Microsoft Office
• Khả năng đọc, hiểu và sử dụng tiếng Anh
Ability to use English
 

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

FE CREDIT

www.fecredit.com.vnCompany size: 10.000 - 15.000
We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an...Detail

Training System Development Specialist (Front-end)

FE CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts