About us

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SẠCH MCC (MCC E&C )

Employment Information

Triển khai Shopdrawing/3D - tại Hà Đông (Gấp)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2023
Industry Electrical / Electronics , Arts / Creative Design
Experience 1 - 0 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SẠCH MCC (MCC E&C là 1 trong 7 thành viên trực thuộc hệ thống MCC Holidngs – tiền thân là Công ty cổ phần tập đoàn Minh Cường, nay là MCC Holdings)

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

BellSystem24-Hoa Sao

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | North Central Coast

Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Jicaroom

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Không Gian Mới

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PLAN ADD VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi