About us

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

Employment Information

Trình Dược viên Gia Lai

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Pharmacy

Location

Gia Lai

LienVietPostBank

$ Competitive

 • Gia Lai

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Gia Lai

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

 • Gia Lai

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

 • Phu Yen | Gia Lai | Kon Tum

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Gia Lai

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

 • Gia Lai | Kon Tum | Phu Yen

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

 • Phu Yen | Gia Lai | Kon Tum

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

 • Ninh Thuan | Gia Lai | Kon Tum

First Alliances

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Gia Lai

Heineken Vietnam Brewery

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Gia Lai | Kon Tum

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

 • Gia Lai