About us

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

Employment Information

Trình dược viên Hòa Bình - Phú Thọ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Sales / Business Development , Medical / Healthcare , Food & Beverage (F&B)
Experience 1 - 5 Years

Location

Hoa Binh

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ 13 Mil - 19 Mil VND

  • Hoa Binh | Phu Tho

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Hoa Binh

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG PHÁT GROUP

$ 8 Mil - 25 Mil VND

  • Hoa Binh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ . GROUP

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Hoa Binh

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Hoa Binh | Lai Chau | Son La

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Hung Yen | Hoa Binh

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN I-PARK

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Hoa Binh

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Hoa Binh

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Hung Yen | Hoa Binh