About us

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

Employment Information

Trình Dược Viên khu vực Trà Vinh/ Vĩnh Long/ An Giang/ Cần Thơ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 02/12/2020
Industry Sales / Business Development , IT - Software
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Can Tho | Vinh Long

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh