About us

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

Employment Information

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC (kênh nhà thuốc): Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/01/2021
Industry Pharmacy
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Medigo Software

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh