Trợ Lí Điều Hành ( Mảng Nha Khoa )

SCI Group
Location

Ha Noi

 • Salary

  18 Mil - 25 Mil VND

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  25/08/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Travel Abroad
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

_ Thay mặt Giám đốc hỗ trợ trực tiếp công tác quản lý điều hành của toàn hệ thống chi nhánh nha khoa:

+ Xem xét các kết quả hoạt động của các bộ phận;

+ tham gia họp bàn đánh giá định kỳ với các phòng ban;

+ giám sát việc thực hiện các kế hoạch.

_ Hỗ trợ và tham mưu cho Giám Đốc các chiến lược phát triển, xây dựng hệ thống quản lý, các chính sách, chế độ nhằm phát triển và thu hút nguồn nhân lực cho chi nhánh.

_ Thay mặt Giám Đốc thực hiện và điều hành trong phạm vi các công việc được ủy quyền.

_ Quản trị công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực dự phòng đủ đáp ứng cho nhu cầu phát triển lâu dài.

_ Quản trị ngân sách, chi phí, vận hành trong hạn mức được giao.

_ Quản trị sử dụng tài sản, trang thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động ổn định của toàn hệ thống các chi nhánh.

_ Giám sát và đánh giá tiêu chuẩn dịch vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

_Và các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc

Job Requirement

_ Tốt nghiệp Đại học (kinh tế, QTKD, tài chính, marketing,Luật.…)

_ Có 3-5 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương

_ Am hiểu về vận hành hệ thống chuỗi chi nhánh

_ Biết lập kế hoạch kinh doanh

_ Có kĩ năng Lãnh đạo, làm việc với các phòng ban

_ Kĩ năng đàm phán, thương lương, giải quyết vấn đề

_ Đam mê, nhạy bén trong kinh doanh, dấn thân đạt mục tiêu, sáng tạo, trung thực, gương mẫu

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback