About us

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

Employment Information

Trợ lí nhân sự

Job level Entry Level
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 14/11/2020
Industry Insurance , Finance / Investment , Others

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VANTIX

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi