About us

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Employment Information

Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc ( Mảng Đầu Tư & Phát Triển Kinh Doanh)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 03/06/2021
Industry Law / Legal Services , Finance / Investment , Real Estate
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore

$ 40 Mil - 70 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Nam Land

$ 200 Mil - 300 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thắng Lợi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư và Phát Triển Lĩnh Phong Conic

$ Competitive

  • Ho Chi Minh