About us

Talent Trader Vietnam

Employment Information

Trợ Lý Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng - Nhà Bè (có xe đưa rước) - Tiếng Nhật N3

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 25/10/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Quality Control (QA/QC)
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 23 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 14 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh