language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trợ lý BQL tòa nhà

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh BĐS Hà Đô.
Updated: 23/05/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Hỗ trợ Trưởng ban quản lý trong công tác vận hành quản lý tòa nhà.

Lưu trữ toàn bộ các nội quy quy định Ban quản lý một cách khoa học (Biên bản bàn giao, sổ tay khách thuê, hướng dẫn thi công hoàn thiện nội thất, nội quy làm việc, lịch trực, lịch làm việc …)

Tổng hợp các báo cáo từ các bộ phận, lập báo cáo hoạt động tuần trình Trưởng ban quản lý tòa nhà phê duyệt trước khi gửi Ban giám đốc hoặc Ban quản trị của tòa nhà.

Đại diện cho Trưởng ban Quản lý, liên hệ với Khách thuê/ Cư dân và hồi đáp, giải quyết những yêu cầu, thắc mắc của họ.

Giám sát chung các công việc hàng ngày của Tòa nhà và báo cáo kịp thời cho Trưởng ban Quản lý tòa nhà.

Job Requirement

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương thảo. Kỹ năng soạn thảo các Quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ ngành và quản trị công ty. 

 Có mối quan hệ rộng với các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ giải quyết công việc hiệu quả.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh BĐS Hà Đô.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh BĐS Hà Đô là thành viên của Tập đoàn Hà Đô. 

Trợ lý BQL tòa nhà

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh BĐS Hà Đô.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts