language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD

Trợ lý dự án

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD
Updated: 10/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Tham gia xây dựng chính sách, qui định, tài liệu biểu mẫu về quản lý dự án

Tiếp nhận phân loại hồ sơ trình ban quản lý dự án (QLDA), kiểm soát hình thức văn bản, hồ sơ do ban QLDA ký duyệt, nhằm bảo đảm đúng các thủ tuc, quy trình, quy định của Công ty.

Nhận, sàng lọc, lưu trữ và gửi thông tin dự án, tài liệu, thông tin cơ bản khác cho các bộ phận liên quan

Theo dõi cập nhật tiến độ các công việc của dự án và công việc quan trọng của phòng BPD

Thực hiện giám sát, theo dõi, tư vấn cho các bộ phận tuân thủ các tiêu chuẩn , quy định, chính sách về quản lý dự án.

Các công việc khác được giao từ trưởng phòng

Thực hiện các báo cáo về quản lý dự án

Lưu trữ hồ sơ, tài liệu dự án trong Công ty.

Job Requirement

·         Có kỹ năng tốt về Word, Excel,Visio, PPT

·         Thuần thục các nguyên tắc, kỹ thuật về quản lý dự án

·         Thuần thục trong việc sử dụng phần mềm để hỗ trợ các bên liên quan

·          Hoạch định cá nhân, giải quyết vấn đề.

·          Khả năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc, khả năng làm việc sáng tạo.

·         Có khả năng đàm phán với đối tác, làm việc độc lập với các phòng ban liên quan đến dự án. Khéo léo trong giao tiếp và trong xử lý công việc.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 24 - 28
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: 8:00-17:00 ( Thứ 2- Thứ 6 )
 • Colleagues: Thân thiện, hỗ trợ hết mình

Company Overview

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD

yes4all.vnCompany size: 99-200
Bắt đầu chỉ với suy nghĩ, bây giờ chúng tôi đã ở đây Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD là công ty thành viên trong group của Yes4All LLC ở bang...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trợ lý dự án

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts