About us

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay Life Việt Nam

Employment Information

Trợ lý giám đốc (Tiếng Trung)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Administrative / Clerical , Human Resources , Interpreter/ Translator

Công Ty TNHH BEST Logistics Technology (Việt Nam)

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

WANT WANT VIET NAM TRADING CO., LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Mắt Bão BPO

$ 18 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Hung Wen

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty PT Consumer

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH PURE FIT

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH VĨNH NAM ANH

$ Competitive

  • Ho Chi Minh