About us

Công Ty TNHH Brainworks ASIA

Employment Information

Trợ Lý Giám Đốc Kiêm Kế Toán, Phiên dịch

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 25,000,000 VND
Deadline to apply 16/11/2020
Industry Administrative / Clerical , Interpreter/ Translator , Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Kiểm toán Việt Úc

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

VPP TRADING CO.,LTD

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gia Nguyễn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Thị Tài Ngân

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VIỆT NAM

$ 5 Tr - 6,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN SG HOLDINGS

$ 14 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh