language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy (Bình Định)

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science
Updated: 24/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

· Lập kế hoạch, mục tiêu hoạt động của nhà máy thỏa mãn mục tiêu hoạt động của Công ty.

· Tham mưu cho Giám Đốc về các vấn đề liên quan đến sản xuất: sản lượng, chất lượng, cải tiến kỹ thuật, tổ chức sản xuất.

· Nghiên cứu, tìm kiếm, đề xuất các giải pháp kỹ thuật mới ứng dụng trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

· Xây dựng, soạn thảo qui định, qui trình kiểm soát cho nhà máy đảm bảo tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng và mục tiêu của nhà máy.

· Huấn luyện, triển khai các qui định, qui trình đã được ban hành.

· Đề xuất các qui trình, qui định mới khi cần thiết.

· Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thuộc phạm vi quản lý của bộ phận SHE và Process.

· Phối hợp với các bộ phận liên quan của nhà máy, thực hiện hoàn thành công việc được giao

· Báo cáo kết quả công việc cho Giám Đốc Nhà Máy định kỳ và đột xuất theo yêu cầu

· Chịu trách nhiệm với Giám Đốc Nhà Máy về chất lượng, thời hạn các công việc đã được giao.

· Hỗ trợ bộ phận sản xuất giải quyết các vấn đề phát sinh về ERP khi có yêu cầu.

· Hỗ trợ bộ phận QC giải quyết các vấn đề phát sinh về chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng khi có yêu cầu.

· Công việc khác:

Soạn thảo công văn theo yêu cầu.

Job Requirement

1.      Trình độ:

-          Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Điện, Hóa, Quản lý sản xuất, QTKD.

2.      Năng lực:

-          Kỹ  năng quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, phán đoán, lập  kế  hoạch,  triển khai  công  việc, tổ chức  sản xuất tốt.

-          Kỹ năng thuyết trình.

-          Khả năng sáng tạo, tư duy nhạy bén, logic.

-          Quyết đoán trong công việc.

3.      Kinh nghiệm:

-          Có  ít nhất 03 năm  làm ở vị trí tương đương tại các nhà máy sản xuất có quy mô từ trên 60 CBCNV.

4.      Yêu cầu khác

-          Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.  

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 40
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science

Company size: 1.000-4.999
Với một kế hoạch táo bạo nhằm mở rộng hoạt động trên toàn quốc từ 11 lên đến 14 nhà máy trong 2 năm tới, Masan Nutri-Science thuộc tập đoàn Masan với 2...Detail

Similar jobs

Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy (Bình Định)

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts