language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Trợ lý Giám đốc Quản lý tòa nhà - TNS

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 16/04/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện soạn thảo các văn bản gửi Cư dân, Nhà thầu, cơ quan chức năng…

- Chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Ban Quản lý

- Soạn, sửa các quy trình, hướng dẫn theo chỉ đạo

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ liên quan đến cơ quan chức năng (PCCC, môi trường…)

- Lưu trữ các Quy định, Quy trình đã ban hành

- Phân bổ công việc tới các phòng ban trong Ban Quản lý theo chỉ đạo của Giám đốc Ban Quản lý

- Tham gia, tổ chức các cuộc họp theo yêu cầu của Giám đốc Ban Quản lý

- Tổng hợp báo cáo định kỳ từ các Bộ phận để chuyển Giám đốc Ban Quản lý

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các Chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý khách sạn

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà/ thư ký văn phòng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương

 -Nắm rõ các quy định về việc Quản lý vận hành tòa nhà

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Trợ lý Giám đốc Quản lý tòa nhà - TNS

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts