language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Công ty TNHH Seven Colors
Updated: 14/06/2019

Employment Information

Job Description

- Phụ trách chung công tác kiểm soát giá mua hàng đầu vào phục vụ sản xuất.

- Tổ chức công tác đánh giá năng lực khách hàng nhà cung cấp đã, đang và sẽ giao dịch với công ty.

- Kiểm soát khâu thanh toán chi phú mua hàng và đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí phát sinh.

- Kiểm soát công tác quản lý, bảo quản và sử dụng tài sản, máy móc thiết bị và công cụ.

- Thực hiện nhiều nghiệp vụ kiểm soát khác nhau nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro, thất thoát cho công ty.

- Kiểm tra hồ sơ liên quan đến Tài Chính Kế toán trước khi trình BGĐ xem xét, phê duyệt.

Job Requirement

Kinh nghiệm kiểm soát nội bộ trên 5 năm hoặc vị trí tương đương

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Seven Colors

Company size: 25-99
Công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Trường Tín được thành lập từ 25/05/2000. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo,lắp đặt, bảo trì, cung cấp trọn...Detail

Similar jobs

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Công ty TNHH Seven Colors

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts