language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trợ Lý Giám Đốc

Global HRDC's Client
Updated: 25/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

- Trợ lý tài chính giám đốc điều hành – ngang trưởng phòng tài chính kế toán.

- Quản lý tài chính các dự án phát triển bệnh viện.

- Hỗ trợ cho trưởng phòng tài chính kế toán trong việc tổ chức và điều hành hoạt động.

Job Requirement

1.       Lập kế hoạch và quản lý công tác tài chính của dự án.

2.       Có kinh nghiệm về KIỂM TOÁN

3.       Có kinh nghiệm về tài chính trong y tế.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Gender: Female
  • Job type : Permanent

Company Overview

Global HRDC's Client

http://veevn.com/Company size: Trên 100
Khách hàng của Global HRDC là Công ty hàng đầu về Kỹ nghệ nhiệt điện lạnh.Thành lập vào ngày 09/08/1995, Công ty đã và đang là công ty hàng đầu trong lĩnh...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trợ Lý Giám Đốc

Global HRDC's Client

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts