About us

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

Employment Information

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Education /Training , Administrative / Clerical , Others
Experience 3 - 5 Years

VPP TRADING CO.,LTD

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gia Nguyễn

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KEYTECH

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN SG HOLDINGS

$ 14 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phổ Giác

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRANG TRÍ NỘI THẤT NELO

$ 18 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tín Bảo Lan

$ 12 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh