About us

Công ty TNHH Chi An

Employment Information

Trợ lý Giám sát Kinh doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 15/07/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 - 5 Years

Công ty TNHH Chi An

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 14 Mil - 24 Mil VND

  • Ha Noi

Chicilon Media

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

GSI Viet Nam

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH thiết kế và thi công Dream Space

$ 5,5 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi