About us

Công Ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại TP Hà Nội

Employment Information

Trợ lý giám sát ngành Phi thực phẩm hàng cứng - MM Mega Market Thăng Long

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Executive management
Experience 1 - 2 Years

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,7 Mil - 6 Mil VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Mil - 6 Mil VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Mil - 6 Mil VND

  • Ha Noi