About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CSIS

Employment Information

Trợ lý học thuật Tiếng Anh (part time)

Job level Student / Internship
Salary $ 2,000,000 - 4,000,000 VND
Deadline to apply 15/10/2020
Industry Education /Training

Koei Tecmo Software Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

Koei Tecmo Software Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi