language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trợ lý Hội đồng thành viên - phòng Tổ chức nhân sự

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Trực tiếp thực hiện tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên HĐTV trong quá trình thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên Công ty

-'Soạn thảo các văn bản, tờ trình liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên, Người đại diện MB tại MBAMC

- Tư vấn thủ tục, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng thành viên; Ghi chép và làm các biên bản các cuộc họp của Hội đồng thành viên, CT HĐTV...

- 'Đầu mối liên lạc giữa Hội đồng thành viên với các cơ quan quản lý tập đoàn của Chủ sở hữu, Kiểm soát viên/Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị liên quan

- 'Phục vụ các hoạt động của HĐTV, Chủ tịch, Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên/Ban Kiểm soát

- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Hội đồng thành viên

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của HĐTV, Chủ tịch, Thành viên HĐTV, KSV/BKS

-Quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Hội đồng thành viên

Job Requirement

1- Trình độ và năng lực:

'- Có kiến thức quản trị nguồn lực.
- Có kiến thức pháp luật luật liên quan đến công ty.
- Có kinh nghiệm công tác 3 năm tại vị trí tương đương.

- Kỹ năng tư duy chiến lược, định hướng, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch ra quyết định.
- Kỹ năng quản trị sự thay đổi, tạo động lực.
- Kỹ năng tranh luận, hùng biện tốt.

'- Kỹ năng thuyết phục, giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng tổng hợp thông tin.
- Cập nhật kiến thức mới về pháp luật.

2- Công việc:

- Hoàn thành tốt công việc giao đúng thời gian yêu cầu

- Thực hiện theo đúng quy định của Cty và Pháp luật

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbamc.com.vn
MB dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Trợ lý Hội đồng thành viên - phòng Tổ chức nhân sự

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts