language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tập đoàn Capital House

Trợ lý Kế hoạch

Tập đoàn Capital House
Updated: 19/09/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Civil / Construction

  Deadline to apply: 31/10/2019

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghệ Xanh, thành viên của Tập đoàn Capital House có nhu cầu tuyển dụng vị trí TRỢ LÝ KẾ HOẠCH.

Với mục tiêu "Phát triển xanh, bền vững và mang lại cuộc sống xanh cho cộng đồng và xã hội", Công ty đã nỗ lưc không ngừng trên từng chặng đường phát triển.

Trên con đường đó, chúng tôi cần sự cộng hưởng từ các nhân lực có chuyên môn và tâm huyết để cùng đồng hành.

Vị trí Trợ lý Kế hoạch có mô tả công việc chính như sau:

A.Công việc chuyên môn

1.Công tác Kế hoạch chung Công ty

- Hỗ trợ, tham mưu Ban giám đốc trong việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm
- Lập báo cáo Kế hoạch Công ty hàng tháng trình Tập đoàn theo quy định chung

- Theo dõi, tổng hợp, điều phối, khớp nối kế hoạch công việc chung của Tập đoàn với Công ty và các Phòng ban trong Công ty.

- Đôn đốc, giám sát việc triển khai theo kế hoạch đã duyệt.

2. Công tác Dự án

- Tổng hợp và báo cáo kế hoạch tiến độ dự án; kế hoạch công việc theo tần suất tuần/tháng

- Cập nhật tiến độ tổng thể của dự án từ tiến độ thi công chi tiết của các nhà thầu.

- Lập biểu theo dõi tiến độ thi công so với tiến độ được duyệt của từng công việc và phiếu theo dõi tiến độ thi công của từng nhà thầu, thời điểm bắt đầu và kết thúc của từng công tác

- Phân tích, đánh giá tiến độ dự án và tiến độ thực hiện chung của các bộ phận cho Ban Giám đốc để quản trị

- Báo cáo BLĐ và chủ đầu tư về tình hình tiến độ theo định kỳ.

3. Công tác BSC, KPI

- Chủ trì triển khai công tác BSC hàng năm Công ty

- Phối hợp với Phòng HCNS triển khai giao KPI cho CBNV Công ty

4. Công tác khác

- Truyền tải thông tin, chỉ lệnh từ Ban Giám đốc tới các bộ phận (theo yêu cầu) để triển khai công việc.

- Hướng dẫn các đơn vị phòng ban lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch theo đặc thù từng đơn vị, phòng ban

- Các công việc khác theo sự phân công điều động của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, xây dựng.

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc ở vị trí trợ lý Kế hoạch
- Có kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu, lập báo cáo;
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;
- Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục, phân tích, xử lý tình huống;
- Khả năng giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo;
- Khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt;
- Tác phong chuyên nghiệp, tự tin;
- Tư cách đạo đức tốt.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập đoàn Capital House

Company size: 500 - 1.000
Trải qua những thăng trầm cùng thị trường bất động sản nước nhà, bằng những nỗ lực bền bỉ, nghị lực vượt qua khó khăn, khả năng và sự quyết tâm đồng lòng...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Trợ lý Kế hoạch

Tập đoàn Capital House

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts