About us

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

Employment Information

Trợ lý Kế toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 1 Years

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Ô Tô Trường Hải

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HYPERION CO., LTD

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH T.M.G

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH T.M.G

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH T.M.G

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh