language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trợ lý kiêm Phó Phòng Kế Toán Tài Chính (Làm việc tại Quận 10)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN
Updated: 09/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Giúp việc cho Phó TGĐ tài chánh kế toán.
 2. Tổ chức, thực hiện và kiểm tra mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán cho các bộ phận kế toán của 2 công ty thành viên.
 3. Làm việc và xử lý các phương án tài chính của 2 công ty thành viên với các tổ chức tín dụng; cân đối thu chi hàng ngày, hàng quý và hàng năm; kiểm soát và theo dõi báo cáo Ban Tổng giám đốc về nguồn vốn; công nợ, nguồn thu chi.
 4. Quan hệ và làm việc với các Cơ quan thuế liên quan đến lĩnh vực kế toán tài chính.
 5. Phối hợp với các phòng ban trong công ty xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng kinh tế, tài chính và nhập khẩu.

 6. Hàng quý và hàng năm lập kế hoạch sản xuất kinh doanh; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư trình Ban Tổng giám đốc và HĐQT.

 7. Phối hợp Ban Tổng giám đốc lập kế hoạch và thuyết minh tăng vốn điều lệ của tập đoàn trình các Cổ đông khi có nhu cầu tăng vốn.

 8. Phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức hồ sơ họp HĐQT theo định kỳ .

Job Requirement

 1. Ưng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tài chính,
 2. Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

www.suoitien.comCompany size: 1000
Công ty CPDLVH Suối Tiên phôi thai là một lâm trại nuôi trăn và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ do ông Đinh Văn Vui – một người con quê hương Sóc Trăng...Detail

Similar jobs

Trợ lý kiêm Phó Phòng Kế Toán Tài Chính (Làm việc tại Quận 10)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts