language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trợ lý kiểm toán ( Fresher)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Updated: 06/04/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

1- Thực hiện kiểm toán các phần hành đơn giản trong các cuộc kiểm toán theo kế hoạch
- Conduct simple sections in internal audit engagements

2- Hỗ trợ các Kiểm toán viên Thực hiện kiểm toán theo kế hoạch được giao
- Support auditor in executing and completing audit field works according to established schedule

3- Đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống Kiểm soát nội bộ
- Recommending internal control improvements that may include operational enhancements or efficiencies

4- Hỗ trợ Kiểm toán Nội bộ MB và thanh tra Ngân hàng nhà nước theo yêu cầu
- Provide assistance to MB internal audit and SBV inspection as required

5- Hỗ trợ các công việc văn phòng chung cho Cơ quan KTNB
- Assist admin activities for Intenal audit office

6- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng Kiểm toán nội bộ/Ban Kiểm soát
- Perform other tasks in accordance with the assignments of Chief Audit Executive/ Control Board

Job Requirement

1 Bằng cấp/ Education: Có bằng đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán.
Bachelor degree or higher in appropriate speciality such as Economics, business administration, law, Audit, Accounting.

2 Kinh nghiệm/ Experiences: Mới tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối các chuyên ngành về kiểm toán, kế toán, ngân hàng.
Fresh graduate or final year student in Auditing/Accounting/Banking 

3.Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English): Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh trung bình
Proficiency in understanding & communicating in English.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

https://mcredit.com.vn/Company size: 6000
TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Trợ lý kiểm toán ( Fresher)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts