About us

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

Employment Information

Trợ Lý Kiểm Toán Viên

Job level Entry Level
Salary $ Competitive
Deadline to apply 19/06/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

$ Competitive

  • Ha Noi

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Nafoods Group

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện tử và Viễn thông Hà Nội

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tài Tâm

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP và Đầu tư Phát triển Năng lượng Xanh - Công ty thành viên tập đoàn TH

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi