About us

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

Employment Information

Trợ lý Kiểm toán Xây dựng cơ bản

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Electrical / Electronics , Architect , Civil / Construction
Experience 2 - 5 Years

Công Ty Kiểm toán Việt Úc

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Brainworks ASIA

$ Over 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây Dựng Định Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh