About us

Công Ty TNHH Động Học Stella

Employment Information

Trợ lý kinh doanh Kênh GT, MT, OTC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 10,000,000 VND
Deadline to apply 06/10/2022
Industry Marketing , Sales / Business Development , Customer Service
Experience 1 - 2 Years

Location

Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tập Đoàn Rita Võ

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Confidential

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Confidential

$ 16 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Rita Võ

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KTG ELECTRIC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Rita Võ

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh