About us

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Employment Information

Trợ lý kinh doanh miền Bắc

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 11,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Household / Personal Care , Administrative / Clerical , Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Hồng Ký

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 15 Mil - 24 Mil VND

  • Ha Noi | Nghe An | Lao Cai

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 15 Mil - 24 Mil VND

  • Ha Noi | Nghe An | Lao Cai

Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc

$ Competitive

  • Ha Noi | Vinh Phuc

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH thiết kế và thi công Dream Space

$ 5,5 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh