About us

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

Employment Information

Trợ Lý Kinh Doanh, Nhân Viên Kinh Doanh Sales

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 07/12/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Customer Service

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH OSCO INTERNATIONAL

$ 6,5 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 9 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

EUROFINS VIETNAM

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Chi nhánh Phân phối Miền Bắc – Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chi An

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi