About us

Công Ty TNHH Multibank Vietnam

Employment Information

TRỢ LÝ KINH DOANH

Job level Entry Level
Salary $ 5,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Consulting , Customer Service , Administrative / Clerical
Experience No experience

Cty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Ánh Minh (AMIMEXCO)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Khoa Sài Gòn

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Trung Nguyên Franchising

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thủy Tinh Pha Lê

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Quản Lý Đầu Tư A&Y

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH BEST Logistics Technology (Việt Nam)

$ 14 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh