About us

CÔNG TY CP TAM HỢP INVESTMENT

Employment Information

TRỢ LÝ NHÀ HÀNG (GIA LAI)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 20/06/2020
Industry Customer Service , Food & Beverage (F&B) , Restaurant / Hotel
Experience 1 Years

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Gia Lai

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Gia Lai

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Gia Lai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Competitive

  • Gia Lai

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Gia Lai

Công Ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Gia Lai | Kon Tum | DakLak

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Gia Lai | Dak Nông

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Gia Lai

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • DakLak | Gia Lai