About us

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

Employment Information

Trợ lý nhân sự

Job level Entry Level
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 01/12/2020
Industry Consulting , Administrative / Clerical , Entry Level / Internship

CÔNG TY TNHH BHNT CHUBB VIỆT NAM

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Chicilon Media

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi