language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
Updated: 18/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Chấm công, báo cơm, thống kê báo biếu. Phiên dịch Hoa - Việt, Việt Hoa.
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Job Requirement

- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Sức khỏe tốt, siêng năng, chăm chỉ, chịu khó.
- Tiếng Hoa nghe, đọc, nói, da pinyin tốt.
- Nam 22-32 tuổi. 
- Nơi làm việc KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương.

More Information

 • Degree: High School / Equivalent
 • Age: 22 - 32
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

www.giaychanhduong.comCompany size: 700
* CTY TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương - Công ty được thành lập tại Việt Nam vào năm 2003 với 100% vốn đầu tư nước ngoài . Tổng diện tích 302,500M2, thuộc Tập...Detail

Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts