language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trợ lý Phó tổng giám đốc vận hành

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh
Updated: 16/05/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Làm đầu mối liên lạc giữa HĐQT với Ban Tổng giám đốc/Ban điều hành/Văn phòng và ngược lại

 • Phối hợp xây dựng và đăng ký lịch làm việc, lịch công tác của PTGĐ. Thực hiện các nhắc nhở quan trọng với/của PTGĐ

 • Biên soạn và hướng dẫn về các biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện các công việc của các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong mảng được phân công phụ trách theo chỉ đạo của PTGĐ, Ban Tổng giám đốc và Chánh Văn Phòng

 • Đôn đốc, nhắc nhở các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan thực hiện công tác báo cáo đầy đủ và đúng thời hạn

 • Cập nhật tiến độ thực hiện các công việc của các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong mảng được phân công phụ trách theo lịch làm việc/bảng tiến độ đã đăng ký và tổng hợp báo cáo hoạt động hàng ngày/hàng tuần hoặc đột xuất theo yêu cầu của PTGĐ và Chánh Văn Phòng Công tác phát sinh

 • Và những công tác khác theo yêu cầu của PTGĐ và Chánh Văn Phòng

Job Requirement

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Y khoa( Thư ký y khoa, trợ lý phòng khám,...)

- Giao tiếp khéo léo, nhanh nhẹn

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh

https://dhamedic.vnCompany size: 100-499
Công ty Cổ phần Y Tế Việt Anh (DHA Medic), trực thuộc Tập đoàn DHA, là đơn vị thành lập và vận hành chuỗi Phòng khám đa khoa DHA. Chuỗi phòng khám DHA là mô...Detail

Trợ lý Phó tổng giám đốc vận hành

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts