About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS ERA VIỆT NAM

Employment Information

Trợ lý Phó Tổng Giám Đốc

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 27/11/2022
Industry Administrative / Clerical , Human Resources , Real Estate
Experience 1 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Dịch Vụ Nhà Bến Thành

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần TM Wine Việt Nam

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh