About us

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú Hải Đăng Quang

Employment Information

TRỢ LÝ PHÒNG KINH DOANH - NHADIACHU.COM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 4,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 19/12/2020
Industry Marketing , Customer Service , Administrative / Clerical

Công Ty Cổ Phần Trung Nguyên Franchising

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú Hải Đăng Quang

$ 5 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Cty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Ánh Minh (AMIMEXCO)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Multibank Vietnam

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú Hải Đăng Quang

$ 4 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú Hải Đăng Quang

$ 4 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Khoa Sài Gòn

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú Hải Đăng Quang

$ 6 Tr - 60 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú Hải Đăng Quang

$ 4 Tr - 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh