About us

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Employment Information

Trợ Lý Phòng Kinh Doanh, Phát Triển Sản Phẩm & PR

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Banking , Securities , Finance / Investment

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

GP Bank - Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi