language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trợ Lý Phòng Kinh Doanh & Phát Triển Sản Phẩm

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Updated: 22/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Nghiên cứu và phân tích các văn bản pháp lý, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế nói chung, chính sách tín dụng và chính sách phát triển thị trường chứng khoán nói riêng của Chính phủ Việt nam.

2. Phân tích các thông tin, xu hướng của thị trường, các sản phẩm hiện có trên thị trường và hợp tác với các bộ phận có liên quan để kịp thời xây dựng và đưa ra các chính sách và sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường, phù hợp với chiến lược của Công ty.

3. Hợp tác với bộ phận PR để triển khai các sản phẩm mới tại các sàn giao dịch.

4. Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Nghiên cứu, đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng trên phạm vi toàn quốc;

5. Lập báo cáo phân tích, đánh giá các sản phẩm nhằm tìm ra và đưa ra các giải pháp cải tiến, phát triển sản phẩm.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế

- Có kiến thức tốt về thị trường Tài chính, Ngân hàng 

- Chịu được cường độ, áp lực công việc.

- Thành thạo máy tính văn phòng.

- Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

ABS cung cấp những sản phẩm dịch vụ tài chính, chứng khoán chuyên nghiệp gồm: Môi giới chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài...Detail

Similar jobs

Trợ Lý Phòng Kinh Doanh & Phát Triển Sản Phẩm

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts