About us

MegaCEO

Employment Information

Trợ Lý Phòng Sản Xuất (Coating, 1000USD, M7781)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 800 - 1.000 USD
Deadline to apply 11/10/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Manufacturing / Process , Textiles / Garments / Fashion
Experience 5 - 7 Years

Location

Ha Noi

Vinh Phuc

Bac Ninh

MegaCEO

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CYMMETRIK VIETNAM

$ Competitive

  • Bac Ninh

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Hai Phong

Công ty cổ phần Nu Việt Nam

$ 18 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 11 Tr - 14 Tr VND

  • Bac Ninh

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Bac Ninh

Công ty TNHH Sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi